News

                  PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN PERHUBUNGAN

d/a Kompleks Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Tingkat 1, Kampus Tetap Pauh Putra, 02600 Arau, Perlis.

Tel. Number     : 04-988 5671                Fax Number     : 04-988 5098

MEMORANDUM

 

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

TAKLIMAT OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) KEPADA SEMUA PELAJAR PROGRAM KEJURUTERAAN RANGKAIAN KOMPUTER (RK93)

Adalah dimaklumkan bahawa taklimat berkenaan OBE akan diadakan pada :

Tarikh

:

6 November 2017 (Isnin)

Masa

:

1.00 – 2.00 petang

Tempat :

DK 1, Kompleks Dewan Kuliah, Pauh

Semua pelajar program KEJURUTERAAN RANGKAIAN KOMPUTER (RK93) WAJIB hadir ke taklimat tersebut. Ini adalah sebahagian dari persediaan Lawatan Panel EAC pada 8-9 November 2017.

Perhatian dan kerjasama semua amatlah dihargai. Sekian, terima kasih.

**********************************************************************************************************************************************************************************

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) BRIEFING TO ALL COMPUTER NETWORK ENGINEERING (RK93) STUDENTS

Kindly be informed that a briefing on OBE will be held on :

Date

:

6th November 2017 (Monday)

Time

:

1.00 – 2.00 pm

Venue

:

DK 1, Kompleks Dewan Kuliah, Pauh

 

The briefing is a part of preparation for EAC Panel visit on 8 – 9 November 2017. All COMPUTER NETWORK ENGINEERING (RK93) students are COMPULSORY to attend the briefing.

Your kind attention and cooperation is very much appreciated.

 

DR. RUZELITA BINTI NGADIRAN

Deputy Dean (Academic & Research)

School of Computer and Communication Engineering

Contact Us

School of Computer and Communication Engineering (SCCE)
c/o School of Manufacturing Engineering Complex
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
First Floor, Pauh Putra Campus
02600 Arau, Perlis.
Tel:  +604-988 5670 / +604-988 5361
Fax: +604-988 5098
 
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Goverment Link

  LOGO KPM malay msc MQA  qs2015

Best viewed using Firefox and Chrome 1280x768

SCCE UniMAP 2016