Reports

ELECTRICAL SAFETY & RISK ASSESSMENT

DAY 1

Pada hari pertama, sesi pendaftaran bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 9.00 pagi. Jumlah peserta yang terlibat dalam kursus ‘Electrical Safety and Assessment’adalah seramai 25 orang dan kesemuanya adalah daripada pelajar tahun akhir kejuruteraan (14 dari jurusan komputer dan perhubungan selebihnya dari jurusan sistem elektrik). Program ini adalah anjuran dan kerjasama dari Industrial Center of Excellence (iCOE EE) dan NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health. Perjalanan program bermula dari jam 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Antara atur cara majlis untuk hari pertama adalah mengenai pembentukan undang-undang terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pengenalan terhadap elektrik, kemalangan dan penyakit di tempat pekerjaan, Hazard dan cara mengawal risiko di tempat kerja dan susunan keselamatan dan langkah-langkah terhadap tindak balas sewaktu kecemasan.

DAY 2

Pada hari kedua, atur cara majlis bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 5.30 petang. Untuk sesi hari kedua disampaikan oleh Encik Shahrul .Antara topik yang dibincangkan adalah seperti, pengenalan HIRARC ( Hazard Identfication, Risk Assessment, Risk Control), cara-cara untuk mengenal pasti hazard, kualiti dan kuantiti penilaian risiko, perbincangan dalam kumpulan serta penutupan majlis.

APPENDIK

AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM ELECTRICAL SAFETY & RISK ASSESSMENT

 

   
   
   

 

Contact Us

School of Computer and Communication Engineering (SCCE)
c/o School of Manufacturing Engineering Complex
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
First Floor, Pauh Putra Campus
02600 Arau, Perlis.
Tel:  +604-988 5670 / +604-988 5361
Fax: +604-988 5098
 
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Goverment Link

  LOGO KPM malay msc MQA  qs2015

Best viewed using Firefox and Chrome 1280x768

SCCE UniMAP 2016